ट्रेन रनिंग स्टेटस

97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:59 pm
डोम्बिवली
6:01 pm
6:02 pm
कोपर
6:06 pm
6:07 pm
दिवा जंक्शन
6:10 pm
6:11 pm
मुम्बरा
6:16 pm
6:17 pm
कालवा
6:20 pm
6:21 pm
ठाणे
6:25 pm
6:26 pm
मुलुंड
6:28 pm
6:29 pm
नाहुर
6:31 pm
6:32 pm
भांडुप
6:34 pm
6:35 pm
कान्जुर मार्ग
6:37 pm
6:38 pm
विखरोली
6:41 pm
6:42 pm
घाट कोपर
6:44 pm
6:45 pm
विद्याविहार
6:47 pm
6:48 pm
कुर्ला जंक्शन
6:51 pm
6:52 pm
सायन
6:54 pm
6:55 pm
माटुंगा
6:58 pm
6:59 pm
दादर सेंट्रल
7:01 pm
7:02 pm
परेल
7:04 pm
7:05 pm
कर्री रोड
7:06 pm
7:07 pm
चिंचपोकली
7:08 pm
7:09 pm
भाईखल्ला
7:11 pm
7:12 pm
संधुर्स्त रोड
7:14 pm
7:15 pm
मस्जिद
7:18 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)