ट्रेन रनिंग स्टेटस

97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:20 pm
डोम्बिवली
8:23 pm
8:24 pm
कोपर
8:28 pm
8:29 pm
दिवा जंक्शन
8:32 pm
8:33 pm
मुम्बरा
8:38 pm
8:39 pm
कालवा
8:44 pm
8:45 pm
ठाणे
8:50 pm
8:51 pm
मुलुंड
8:53 pm
8:54 pm
नाहुर
8:56 pm
8:57 pm
भांडुप
8:59 pm
9:00 pm
कान्जुर मार्ग
9:02 pm
9:03 pm
विखरोली
9:06 pm
9:07 pm
घाट कोपर
9:09 pm
9:10 pm
विद्याविहार
9:12 pm
9:13 pm
कुर्ला जंक्शन
9:16 pm
9:17 pm
सायन
9:19 pm
9:20 pm
माटुंगा
9:23 pm
9:24 pm
दादर सेंट्रल
9:26 pm
9:27 pm
परेल
9:29 pm
9:30 pm
कर्री रोड
9:31 pm
9:32 pm
चिंचपोकली
9:33 pm
9:34 pm
भाईखल्ला
9:36 pm
9:37 pm
संधुर्स्त रोड
9:39 pm
9:40 pm
मस्जिद
9:44 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)