ट्रेन रनिंग स्टेटस

97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:22 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
8:24 pm
8:25 pm
मस्जिद
8:26 pm
8:27 pm
संधुर्स्त रोड
8:29 pm
8:30 pm
भाईखल्ला
8:31 pm
8:32 pm
चिंचपोकली
8:33 pm
8:34 pm
कर्री रोड
8:36 pm
8:37 pm
परेल
8:39 pm
8:40 pm
दादर सेंट्रल
8:43 pm
8:44 pm
माटुंगा
8:46 pm
8:47 pm
सायन
8:50 pm
8:51 pm
कुर्ला जंक्शन
8:53 pm
8:54 pm
विद्याविहार
8:56 pm
8:57 pm
घाट कोपर
9:00 pm
9:01 pm
विखरोली
9:03 pm
9:04 pm
कान्जुर मार्ग
9:06 pm
9:07 pm
भांडुप
9:09 pm
9:10 pm
नाहुर
9:12 pm
9:13 pm
मुलुंड
9:16 pm
9:17 pm
ठाणे
9:20 pm
9:21 pm
कालवा
9:26 pm
9:27 pm
मुम्बरा
9:30 pm
9:31 pm
दिवा जंक्शन
9:35 pm
9:36 pm
कोपर
9:40 pm
 
डोम्बिवली
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)