ट्रेन रनिंग स्टेटस

97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:05 pm
ठाणे
6:10 pm
6:11 pm
मुलुंड
6:13 pm
6:14 pm
नाहुर
6:16 pm
6:17 pm
भांडुप
6:19 pm
6:20 pm
कान्जुर मार्ग
6:22 pm
6:23 pm
विखरोली
6:26 pm
6:27 pm
घाट कोपर
6:29 pm
6:30 pm
विद्याविहार
6:33 pm
6:34 pm
कुर्ला जंक्शन
6:37 pm
6:38 pm
सायन
6:40 pm
6:41 pm
माटुंगा
6:44 pm
6:45 pm
दादर सेंट्रल
6:47 pm
6:48 pm
परेल
6:50 pm
6:51 pm
कर्री रोड
6:52 pm
6:53 pm
चिंचपोकली
6:54 pm
6:55 pm
भाईखल्ला
6:57 pm
6:58 pm
संधुर्स्त रोड
7:00 pm
7:01 pm
मस्जिद
7:04 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)