ट्रेन रनिंग स्टेटस

97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:12 pm
ठाणे
6:15 pm
6:16 pm
मुलुंड
6:18 pm
6:19 pm
नाहुर
6:21 pm
6:22 pm
भांडुप
6:24 pm
6:25 pm
कान्जुर मार्ग
6:27 pm
6:28 pm
विखरोली
6:31 pm
6:32 pm
घाट कोपर
6:34 pm
6:35 pm
विद्याविहार
6:37 pm
6:38 pm
कुर्ला जंक्शन
6:41 pm
6:42 pm
सायन
6:44 pm
6:45 pm
माटुंगा
6:48 pm
6:49 pm
दादर सेंट्रल
6:51 pm
6:52 pm
परेल
6:54 pm
6:55 pm
कर्री रोड
6:56 pm
6:57 pm
चिंचपोकली
6:58 pm
6:59 pm
भाईखल्ला
7:01 pm
7:02 pm
संधुर्स्त रोड
7:04 pm
7:05 pm
मस्जिद
7:08 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)