ट्रेन रनिंग स्टेटस

97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:16 pm
ठाणे
6:21 pm
6:22 pm
मुलुंड
6:24 pm
6:25 pm
नाहुर
6:27 pm
6:28 pm
भांडुप
6:30 pm
6:31 pm
कान्जुर मार्ग
6:33 pm
6:34 pm
विखरोली
6:37 pm
6:38 pm
घाट कोपर
6:40 pm
6:41 pm
विद्याविहार
6:43 pm
6:44 pm
कुर्ला जंक्शन
6:47 pm
6:48 pm
सायन
6:50 pm
6:51 pm
माटुंगा
6:54 pm
6:55 pm
दादर सेंट्रल
6:57 pm
6:58 pm
परेल
7:00 pm
7:01 pm
कर्री रोड
7:02 pm
7:03 pm
चिंचपोकली
7:04 pm
7:05 pm
भाईखल्ला
7:07 pm
7:08 pm
संधुर्स्त रोड
7:10 pm
7:11 pm
मस्जिद
7:14 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)