ट्रेन रनिंग स्टेटस

98115 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:19 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
1:21 pm
1:22 pm
मस्जिद
1:24 pm
1:25 pm
संधुर्स्त रोड
1:26 pm
1:27 pm
डोकयार्ड रोड
1:28 pm
1:29 pm
रेय रोड
1:30 pm
1:31 pm
काटन ग्रीन
1:33 pm
1:34 pm
सेवरी
1:36 pm
1:37 pm
वडाला रोड
1:41 pm
1:42 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
1:44 pm
1:45 pm
चुनाभट्टी
1:47 pm
1:48 pm
कुर्ला जंक्शन
1:50 pm
1:51 pm
तिलक नगर
1:52 pm
1:53 pm
चेम्बूर
1:55 pm
1:56 pm
गोवंदी
1:58 pm
1:59 pm
मानखुर्द
2:07 pm
2:08 pm
वाशी
2:09 pm
2:10 pm
संपदा
2:12 pm
2:13 pm
जुईनगर
2:16 pm
2:17 pm
नेरुल
2:19 pm
2:20 pm
सी वूड धारवी
2:23 pm
2:24 pm
बेलापुर
2:27 pm
2:28 pm
खारघर
2:30 pm
2:31 pm
मानसरोवर
2:33 pm
2:34 pm
खंडेश्वर
2:39 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)