ट्रेन रनिंग स्टेटस

98141 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:16 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
3:18 pm
3:19 pm
मस्जिद
3:21 pm
3:22 pm
संधुर्स्त रोड
3:23 pm
3:24 pm
डोकयार्ड रोड
3:25 pm
3:26 pm
रेय रोड
3:27 pm
3:28 pm
काटन ग्रीन
3:30 pm
3:31 pm
सेवरी
3:33 pm
3:34 pm
वडाला रोड
3:38 pm
3:39 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
3:41 pm
3:42 pm
चुनाभट्टी
3:44 pm
3:45 pm
कुर्ला जंक्शन
3:47 pm
3:48 pm
तिलक नगर
3:49 pm
3:50 pm
चेम्बूर
3:52 pm
3:53 pm
गोवंदी
3:55 pm
3:56 pm
मानखुर्द
4:04 pm
4:05 pm
वाशी
4:06 pm
4:07 pm
संपदा
4:09 pm
4:10 pm
जुईनगर
4:13 pm
4:14 pm
नेरुल
4:16 pm
4:17 pm
सी वूड धारवी
4:20 pm
4:21 pm
बेलापुर
4:24 pm
4:25 pm
खारघर
4:27 pm
4:28 pm
मानसरोवर
4:30 pm
4:31 pm
खंडेश्वर
4:36 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)