ट्रेन रनिंग स्टेटस

98163 वडाला रोड पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:14 pm
वडाला रोड
5:18 pm
5:19 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
5:21 pm
5:22 pm
चुनाभट्टी
5:24 pm
5:25 pm
कुर्ला जंक्शन
5:26 pm
5:27 pm
तिलक नगर
5:29 pm
5:30 pm
चेम्बूर
5:32 pm
5:33 pm
गोवंदी
5:35 pm
5:36 pm
मानखुर्द
5:44 pm
5:45 pm
वाशी
5:47 pm
5:48 pm
संपदा
5:50 pm
5:51 pm
जुईनगर
5:55 pm
5:56 pm
नेरुल
5:59 pm
6:00 pm
सी वूड धारवी
6:03 pm
6:04 pm
बेलापुर
6:07 pm
6:08 pm
खारघर
6:10 pm
6:11 pm
मानसरोवर
6:13 pm
6:14 pm
खंडेश्वर
6:19 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)