ट्रेन रनिंग स्टेटस

98169 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:20 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
5:22 pm
5:23 pm
मस्जिद
5:25 pm
5:26 pm
संधुर्स्त रोड
5:27 pm
5:28 pm
डोकयार्ड रोड
5:29 pm
5:30 pm
रेय रोड
5:31 pm
5:32 pm
काटन ग्रीन
5:34 pm
5:35 pm
सेवरी
5:37 pm
5:38 pm
वडाला रोड
5:42 pm
5:43 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
5:45 pm
5:46 pm
चुनाभट्टी
5:48 pm
5:49 pm
कुर्ला जंक्शन
5:51 pm
5:52 pm
तिलक नगर
5:53 pm
5:54 pm
चेम्बूर
5:56 pm
5:57 pm
गोवंदी
5:59 pm
6:00 pm
मानखुर्द
6:08 pm
6:09 pm
वाशी
6:10 pm
6:11 pm
संपदा
6:13 pm
6:14 pm
जुईनगर
6:17 pm
6:18 pm
नेरुल
6:20 pm
6:21 pm
सी वूड धारवी
6:24 pm
6:25 pm
बेलापुर
6:28 pm
6:29 pm
खारघर
6:31 pm
6:32 pm
मानसरोवर
6:34 pm
6:35 pm
खंडेश्वर
6:40 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)