ट्रेन रनिंग स्टेटस

98181 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:12 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
6:14 pm
6:15 pm
मस्जिद
6:17 pm
6:18 pm
संधुर्स्त रोड
6:19 pm
6:20 pm
डोकयार्ड रोड
6:21 pm
6:22 pm
रेय रोड
6:23 pm
6:24 pm
काटन ग्रीन
6:26 pm
6:27 pm
सेवरी
6:29 pm
6:30 pm
वडाला रोड
6:34 pm
6:35 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
6:37 pm
6:38 pm
चुनाभट्टी
6:40 pm
6:41 pm
कुर्ला जंक्शन
6:43 pm
6:44 pm
तिलक नगर
6:45 pm
6:46 pm
चेम्बूर
6:48 pm
6:49 pm
गोवंदी
6:51 pm
6:52 pm
मानखुर्द
7:00 pm
7:01 pm
वाशी
7:02 pm
7:03 pm
संपदा
7:05 pm
7:06 pm
जुईनगर
7:10 pm
7:11 pm
नेरुल
7:14 pm
7:15 pm
सी वूड धारवी
7:18 pm
7:19 pm
बेलापुर
7:22 pm
7:23 pm
खारघर
7:25 pm
7:26 pm
मानसरोवर
7:28 pm
7:29 pm
खंडेश्वर
7:34 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)