ट्रेन रनिंग स्टेटस

98185 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:41 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
6:43 pm
6:44 pm
मस्जिद
6:46 pm
6:47 pm
संधुर्स्त रोड
6:48 pm
6:49 pm
डोकयार्ड रोड
6:50 pm
6:51 pm
रेय रोड
6:52 pm
6:53 pm
काटन ग्रीन
6:55 pm
6:56 pm
सेवरी
6:58 pm
6:59 pm
वडाला रोड
7:04 pm
7:05 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
7:07 pm
7:08 pm
चुनाभट्टी
7:10 pm
7:11 pm
कुर्ला जंक्शन
7:13 pm
7:14 pm
तिलक नगर
7:15 pm
7:16 pm
चेम्बूर
7:18 pm
7:19 pm
गोवंदी
7:21 pm
7:22 pm
मानखुर्द
7:30 pm
7:31 pm
वाशी
7:32 pm
7:33 pm
संपदा
7:35 pm
7:36 pm
जुईनगर
7:39 pm
7:40 pm
नेरुल
7:42 pm
7:43 pm
सी वूड धारवी
7:46 pm
7:47 pm
बेलापुर
7:50 pm
7:51 pm
खारघर
7:53 pm
7:54 pm
मानसरोवर
7:56 pm
7:57 pm
खंडेश्वर
8:02 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)