ट्रेन रनिंग स्टेटस

98197 वडाला रोड पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:00 pm
वडाला रोड
8:05 pm
8:06 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:08 pm
8:09 pm
चुनाभट्टी
8:11 pm
8:12 pm
कुर्ला जंक्शन
8:14 pm
8:15 pm
तिलक नगर
8:16 pm
8:17 pm
चेम्बूर
8:19 pm
8:20 pm
गोवंदी
8:22 pm
8:23 pm
मानखुर्द
8:31 pm
8:32 pm
वाशी
8:33 pm
8:34 pm
संपदा
8:36 pm
8:37 pm
जुईनगर
8:40 pm
8:41 pm
नेरुल
8:43 pm
8:44 pm
सी वूड धारवी
8:47 pm
8:48 pm
बेलापुर
8:51 pm
8:52 pm
खारघर
8:54 pm
8:55 pm
मानसरोवर
8:57 pm
8:58 pm
खंडेश्वर
9:03 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)