ट्रेन रनिंग स्टेटस

98207 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:17 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
8:19 pm
8:20 pm
मस्जिद
8:22 pm
8:23 pm
संधुर्स्त रोड
8:24 pm
8:25 pm
डोकयार्ड रोड
8:26 pm
8:27 pm
रेय रोड
8:28 pm
8:29 pm
काटन ग्रीन
8:31 pm
8:32 pm
सेवरी
8:34 pm
8:35 pm
वडाला रोड
8:40 pm
8:41 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:43 pm
8:44 pm
चुनाभट्टी
8:46 pm
8:47 pm
कुर्ला जंक्शन
8:49 pm
8:50 pm
तिलक नगर
8:51 pm
8:52 pm
चेम्बूर
8:54 pm
8:55 pm
गोवंदी
8:57 pm
8:58 pm
मानखुर्द
9:06 pm
9:07 pm
वाशी
9:08 pm
9:09 pm
संपदा
9:11 pm
9:12 pm
जुईनगर
9:15 pm
9:16 pm
नेरुल
9:18 pm
9:19 pm
सी वूड धारवी
9:22 pm
9:23 pm
बेलापुर
9:26 pm
9:27 pm
खारघर
9:29 pm
9:30 pm
मानसरोवर
9:32 pm
9:33 pm
खंडेश्वर
9:38 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)