ट्रेन रनिंग स्टेटस

98209 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:32 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
8:34 pm
8:35 pm
मस्जिद
8:37 pm
8:38 pm
संधुर्स्त रोड
8:39 pm
8:40 pm
डोकयार्ड रोड
8:41 pm
8:42 pm
रेय रोड
8:43 pm
8:44 pm
काटन ग्रीन
8:46 pm
8:47 pm
सेवरी
8:49 pm
8:50 pm
वडाला रोड
8:54 pm
8:55 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:57 pm
8:58 pm
चुनाभट्टी
9:00 pm
9:01 pm
कुर्ला जंक्शन
9:03 pm
9:04 pm
तिलक नगर
9:05 pm
9:06 pm
चेम्बूर
9:08 pm
9:09 pm
गोवंदी
9:11 pm
9:12 pm
मानखुर्द
9:20 pm
9:21 pm
वाशी
9:22 pm
9:23 pm
संपदा
9:25 pm
9:26 pm
जुईनगर
9:29 pm
9:30 pm
नेरुल
9:32 pm
9:33 pm
सी वूड धारवी
9:36 pm
9:37 pm
बेलापुर
9:40 pm
9:41 pm
खारघर
9:43 pm
9:44 pm
मानसरोवर
9:46 pm
9:47 pm
खंडेश्वर
9:52 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)