ट्रेन रनिंग स्टेटस

98213 वडाला रोड पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:11 pm
वडाला रोड
9:15 pm
9:16 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
9:18 pm
9:19 pm
चुनाभट्टी
9:21 pm
9:22 pm
कुर्ला जंक्शन
9:23 pm
9:24 pm
तिलक नगर
9:26 pm
9:27 pm
चेम्बूर
9:29 pm
9:30 pm
गोवंदी
9:32 pm
9:33 pm
मानखुर्द
9:41 pm
9:42 pm
वाशी
9:43 pm
9:44 pm
संपदा
9:46 pm
9:47 pm
जुईनगर
9:50 pm
9:51 pm
नेरुल
9:53 pm
9:54 pm
सी वूड धारवी
9:57 pm
9:58 pm
बेलापुर
10:01 pm
10:02 pm
खारघर
10:04 pm
10:05 pm
मानसरोवर
10:07 pm
10:08 pm
खंडेश्वर
10:13 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)