ट्रेन रनिंग स्टेटस

98215 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:02 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
9:04 pm
9:05 pm
मस्जिद
9:07 pm
9:08 pm
संधुर्स्त रोड
9:09 pm
9:10 pm
डोकयार्ड रोड
9:11 pm
9:12 pm
रेय रोड
9:13 pm
9:14 pm
काटन ग्रीन
9:16 pm
9:17 pm
सेवरी
9:19 pm
9:20 pm
वडाला रोड
9:24 pm
9:25 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
9:27 pm
9:28 pm
चुनाभट्टी
9:30 pm
9:31 pm
कुर्ला जंक्शन
9:33 pm
9:34 pm
तिलक नगर
9:35 pm
9:36 pm
चेम्बूर
9:38 pm
9:39 pm
गोवंदी
9:41 pm
9:42 pm
मानखुर्द
9:50 pm
9:51 pm
वाशी
9:52 pm
9:53 pm
संपदा
9:55 pm
9:56 pm
जुईनगर
9:59 pm
10:00 pm
नेरुल
10:02 pm
10:03 pm
सी वूड धारवी
10:06 pm
10:07 pm
बेलापुर
10:10 pm
10:11 pm
खारघर
10:13 pm
10:14 pm
मानसरोवर
10:16 pm
10:17 pm
खंडेश्वर
10:22 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)