ट्रेन रनिंग स्टेटस

98219 वडाला रोड पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:40 pm
वडाला रोड
9:44 pm
9:45 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
9:47 pm
9:48 pm
चुनाभट्टी
9:50 pm
9:51 pm
कुर्ला जंक्शन
9:52 pm
9:53 pm
तिलक नगर
9:55 pm
9:56 pm
चेम्बूर
9:58 pm
9:59 pm
गोवंदी
10:01 pm
10:02 pm
मानखुर्द
10:10 pm
10:11 pm
वाशी
10:12 pm
10:13 pm
संपदा
10:15 pm
10:16 pm
जुईनगर
10:19 pm
10:20 pm
नेरुल
10:22 pm
10:23 pm
सी वूड धारवी
10:26 pm
10:27 pm
बेलापुर
10:30 pm
10:31 pm
खारघर
10:33 pm
10:34 pm
मानसरोवर
10:36 pm
10:37 pm
खंडेश्वर
10:42 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)