ट्रेन रनिंग स्टेटस

98237 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:14 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:16 pm
11:17 pm
मस्जिद
11:19 pm
11:20 pm
संधुर्स्त रोड
11:21 pm
11:22 pm
डोकयार्ड रोड
11:23 pm
11:24 pm
रेय रोड
11:25 pm
11:26 pm
काटन ग्रीन
11:28 pm
11:29 pm
सेवरी
11:31 pm
11:32 pm
वडाला रोड
11:36 pm
11:37 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
11:39 pm
11:40 pm
चुनाभट्टी
11:42 pm
11:43 pm
कुर्ला जंक्शन
11:45 pm
11:46 pm
तिलक नगर
11:47 pm
11:48 pm
चेम्बूर
11:50 pm
11:51 pm
गोवंदी
11:53 pm
11:54 pm
मानखुर्द
12:02 am
12:03 am
वाशी
12:04 am
12:05 am
संपदा
12:07 am
12:08 am
जुईनगर
12:11 am
12:12 am
नेरुल
12:14 am
12:15 am
सी वूड धारवी
12:18 am
12:19 am
बेलापुर
12:22 am
12:23 am
खारघर
12:25 am
12:26 am
मानसरोवर
12:28 am
12:29 am
खंडेश्वर
12:34 am
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)