ट्रेन रनिंग स्टेटस

98909 पनवेल अँधेरी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:34 pm
पनवेल
4:38 pm
4:39 pm
खंडेश्वर
4:41 pm
4:42 pm
मानसरोवर
4:44 pm
4:45 pm
खारघर
4:48 pm
4:49 pm
बेलापुर
4:52 pm
4:53 pm
सी वूड धारवी
4:55 pm
4:56 pm
नेरुल
4:58 pm
4:59 pm
जुईनगर
5:01 pm
5:02 pm
संपदा
5:03 pm
5:04 pm
वाशी
5:11 pm
5:12 pm
मानखुर्द
5:14 pm
5:15 pm
गोवंदी
5:16 pm
5:17 pm
चेम्बूर
5:19 pm
5:20 pm
तिलक नगर
5:22 pm
5:23 pm
कुर्ला जंक्शन
5:25 pm
5:26 pm
चुनाभट्टी
5:28 pm
5:29 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
5:36 pm
5:41 pm
वडाला रोड
5:46 pm
5:47 pm
किंग्स सरकल
5:48 pm
5:49 pm
माहिम जंक्शन
5:52 pm
5:53 pm
बांद्रा
5:56 pm
5:57 pm
खर रोड
5:59 pm
6:00 pm
सांता क्रूज़
6:02 pm
6:03 pm
विल्ले परले
6:08 pm
 
अँधेरी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)