ट्रेन रनिंग स्टेटस

98912 अँधेरी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:40 pm
अँधेरी
6:43 pm
6:44 pm
विल्ले परले
6:46 pm
6:47 pm
सांता क्रूज़
6:49 pm
6:50 pm
खर रोड
6:54 pm
6:55 pm
बांद्रा
6:57 pm
6:58 pm
माहिम जंक्शन
7:00 pm
7:01 pm
किंग्स सरकल
7:07 pm
7:11 pm
वडाला रोड
7:15 pm
7:16 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
7:18 pm
7:19 pm
चुनाभट्टी
7:21 pm
7:22 pm
कुर्ला जंक्शन
7:24 pm
7:25 pm
तिलक नगर
7:26 pm
7:27 pm
चेम्बूर
7:29 pm
7:30 pm
गोवंदी
7:32 pm
7:33 pm
मानखुर्द
7:41 pm
7:42 pm
वाशी
7:43 pm
7:44 pm
संपदा
7:46 pm
7:47 pm
जुईनगर
7:50 pm
7:51 pm
नेरुल
7:53 pm
7:54 pm
सी वूड धारवी
7:57 pm
7:58 pm
बेलापुर
8:01 pm
8:02 pm
खारघर
8:04 pm
8:05 pm
मानसरोवर
8:07 pm
8:08 pm
खंडेश्वर
8:13 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)