ट्रेन रनिंग स्टेटस

98918 अँधेरी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:16 pm
अँधेरी
9:19 pm
9:20 pm
विल्ले परले
9:22 pm
9:23 pm
सांता क्रूज़
9:26 pm
9:27 pm
खर रोड
9:32 pm
9:33 pm
बांद्रा
9:36 pm
9:37 pm
माहिम जंक्शन
9:39 pm
9:40 pm
किंग्स सरकल
9:47 pm
9:52 pm
वडाला रोड
9:56 pm
9:57 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
9:59 pm
10:00 pm
चुनाभट्टी
10:02 pm
10:03 pm
कुर्ला जंक्शन
10:05 pm
10:06 pm
तिलक नगर
10:07 pm
10:08 pm
चेम्बूर
10:10 pm
10:11 pm
गोवंदी
10:13 pm
10:14 pm
मानखुर्द
10:22 pm
10:23 pm
वाशी
10:24 pm
10:25 pm
संपदा
10:27 pm
10:28 pm
जुईनगर
10:31 pm
10:32 pm
नेरुल
10:34 pm
10:35 pm
सी वूड धारवी
10:38 pm
10:39 pm
बेलापुर
10:42 pm
10:43 pm
खारघर
10:45 pm
10:46 pm
मानसरोवर
10:48 pm
10:49 pm
खंडेश्वर
10:54 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)