ट्रेन रनिंग स्टेटस

99401 ठाणे वाशी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:25 am
ठाणे
5:32 am
5:33 am
ऐरोली
5:35 am
5:36 am
रबले
5:38 am
5:39 am
घंसोली
5:41 am
5:42 am
कोपर खैरना
5:45 am
5:46 am
तुर्भे
5:49 am
5:50 am
संपदा
5:54 am
 
वाशी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)