ट्रेन रनिंग स्टेटस

99410 वाशी ठाणे लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:48 am
वाशी
6:51 am
6:52 am
संपदा
6:55 am
6:56 am
तुर्भे
6:59 am
7:00 am
कोपर खैरना
7:02 am
7:03 am
घंसोली
7:05 am
7:06 am
रबले
7:08 am
7:09 am
ऐरोली
7:17 am
 
ठाणे
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)