कर्पुरिग्राम से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53132मुजफ्फरपुर सियाल्दा पैसिंजर08.1920.0711.48hr
13022मिथिला एक्स्प्रेस14.3722.5608.19hr
15028मौर्य एक्सप्रेस15.2300.1108.48hr
18182छपरा टाटानगर एक्सप्रेस16.3700.4408.07hr
13020बाघ एक्स्प्रेस21.1206.2109.09hr