कर्पुरिग्राम से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53132मुजफ्फरपुर सियाल्दा पैसिंजर08.1914.2006.01hr
13022मिथिला एक्स्प्रेस14.4519.2304.38hr
15028मौर्य एक्सप्रेस15.2320.1504.52hr
18182छपरा टाटानगर एक्सप्रेस16.3721.3204.55hr
13020बाघ एक्स्प्रेस21.1201.1003.58hr