खलारी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53525बरका काना वाराणसी पैसिंजर05.0407.0702.03hr
53357बरका काना डेहरी आन सोन पैसेंजर07.3609.5502.19hr
53343गोमोह चोपन पैसिंजर10.2613.3303.07hr
53347गोमोह बरवाडीह पैसिंजर13.4816.0302.15hr
13347पलमौ एक्स्प्रेस19.0420.2101.17hr
11448शक्तिपूंज एक्स्प्रेस22.3923.5901.20hr