खलारी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53525बरका काना वाराणसी पैसिंजर05.3807.3301.55hr
53357बरका काना डेहरी आन सोन पैसेंजर07.5409.5802.04hr
53343गोमोह चोपन पैसिंजर09.5912.4802.49hr
53347गोमोह बरवाडीह पैसिंजर14.2116.1801.57hr
13347पलमौ एक्स्प्रेस19.0420.2101.17hr
11448शक्तिपूंज एक्स्प्रेस22.3923.5901.20hr