ट्रेन / तकप्रस्थान
30121 न्यू अलीपुर नईहटी लोकल
सोवाबज़र
00.32 घंटे
10:59
30333 मजेर्हत हाब्रा लोकल
सोवाबज़र
00.29 घंटे
11:53
30311 प्रिन्सप्घट बरसात लोकल
सोवाबज़र
00.22 घंटे
13:04
30317 मजेर्हत दत्तापुकुर लोकल
सोवाबज़र
00.24 घंटे
16:38
30331 मजेर्हत हाब्रा लोकल
सोवाबज़र
00.35 घंटे
17:31
30135 मजेर्हत रानाघाट लोकल
सोवाबज़र
00.26 घंटे
18:23
30111 बालीगंज बेरकपुर लोकल
सोवाबज़र
00.40 घंटे
18:49
30123 मजेर्हत नैहाटी लोकल
सोवाबज़र
00.24 घंटे
19:48
30313 मजेर्हत बरसात लोकल
सोवाबज़र
00.24 घंटे
20:15
30321 मजेर्हत हसनाबाद लोकल
सोवाबज़र
00.23 घंटे
09:25
14-दिस
30351 मजेर्हत बारासत लोकल
सोवाबज़र
00.33 घंटे
10:24
14-दिस
Station Name / Code
खिदिरपुर
KIRP
सोवाबज़र
SOLA
New IRCTC Agent Registration