रेनवाल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
59716रेवाड़ी फुलेरा पैसेंजर09.3210.4501.13hr
59720रेवाड़ी फुलेरा पैसेंजर13.0114.2501.24hr
59718रेवाड़ी फुलेरा पैसेंजर23.0900.5501.46hr
12981चेतक एक्स्प्रेस23.3400.2500.51hr