संबलपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
18405पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस02.1007.0004.50hr
12994पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस02.1007.0004.50hr
18425पूरी दुर्ग एक्स्प्रेस02.3507.5505.20hr
12146भुबनेश्वर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस05.2510.1004.45hr
18407पुरी साइनगर शिर्डी एक्सप्रेस05.2510.1004.45hr
18421पुरी अजमेर एक्सप्रेस05.2510.1004.45hr