शाहगंज जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
14235 वाराणसी बरेली एक्स्प्रेस
गोशैनगंज
00:52
17-अक्टू
18191 उत्सर्ग एक्सप्रेस
गोशैनगंज
01:05
17-अक्टू
13151 जम्मू तवी एक्सप्रेस
गोशैनगंज
04:31
17-अक्टू
54333 वाराणसी लखनऊ पैसिंजर
गोशैनगंज
06:05
17-अक्टू
13307 गंगा सत्लज एक्सप्रेस
गोशैनगंज
07:55
17-अक्टू
13009 दून एक्सप्रेस
गोशैनगंज
12:24
17-अक्टू
13483 फरक्का एक्स्प्रेस
गोशैनगंज
13:38
17-अक्टू
14213 वाराणसी गोंडा इंटरसिटी एक्स्प्रेस
गोशैनगंज
15:48
17-अक्टू
19168 साबरमती एक्स्प्रेस
गोशैनगंज
16:30
17-अक्टू
54109 पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn फैजाबाद पैसेंजर
गोशैनगंज
19:59
17-अक्टू
14017 सदभावना एक्स्प्रेस
गोशैनगंज
13:38
18-अक्टू
19166 साबरमती एक्स्प्रेस
गोशैनगंज
16:35
19-अक्टू
14853 मरुधर एक्सप्रेस
गोशैनगंज
18:55
19-अक्टू
13509 आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस
गोशैनगंज
08:45
23-अक्टू
New IRCTC Agent Registration