सोन नगर जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53350डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर05.4206.1600.34hr
53526वाराणसी बरका काना पैसिंजर10.5111.2100.30hr
53358डेहरी आन सोन बरका काना पैसेंजर14.2414.5600.32hr
18612वाराणसी राँची एक्स्प्रेस18.3118.5600.25hr
53612डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर19.1519.4400.29hr