सोन नगर जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53350डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर05.4207.4402.02hr
53526वाराणसी बरका काना पैसिंजर10.5112.4501.54hr
53358डेहरी आन सोन बरका काना पैसेंजर14.2416.1901.55hr
18312वाराणसी संबलपुर एक्स्प्रेस18.3120.0901.38hr
18612वाराणसी राँची एक्स्प्रेस18.3120.0901.38hr
18632राँची गरीब नवाज़ एक्सप्रेस18.3120.0901.38hr
53612डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर19.1521.0601.51hr
13348पलमौ एक्स्प्रेस23.1402.1503.01hr
23348पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस23.1402.2203.08hr