सोनुआ से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12871 इस्पात एक्स्प्रेस
झारसुगुडा जंक्शन
12:09
58113 टाटा बिलासपुर पैसेंजर
झारसुगुडा जंक्शन
19:40
18030 शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
झारसुगुडा जंक्शन
21:34
58111 टाटानगर इतवारी पैसेंजर
झारसुगुडा जंक्शन
08:37
17-अक्टू
13288 दक्षिण बिहार एक्सप्रेस
झारसुगुडा जंक्शन
09:59
17-अक्टू
New IRCTC Agent Registration