from Bharuch Jn to Palghar
Train / Name / Destination / TravelDepArr
19218 SAU JANATA EXP
Jamnagar → Palghar (03.49 hr)
23.42
23-Jul
03.31
24-Jul
22928 LOK SHAKTI EXP
Ahmedabad Jn → Palghar (03.43 hr)
00.14
24-Jul
03.57
24-Jul
19570 VRL MMCT EXP
Veraval → Palghar (03.25 hr)
01.41
24-Jul
05.06
24-Jul
22946 SAURASHTRA MAIL
Okha → Palghar (03.25 hr)
01.41
24-Jul
05.06
24-Jul
14707 RANAKPUR EXPRES
Bikaner Jn → Palghar (03.41 hr)
03.42
24-Jul
07.23
24-Jul
59440 AHMADABAD PASS
Ahmedabad Jn → Palghar (07.45 hr)
04.29
24-Jul
12.14
24-Jul
12996 UDZ BDTS SF EXP
Udaipur City → Palghar (03.32 hr)
09.02
24-Jul
12.34
24-Jul
22996 AII BDTS SF EXP
Ajmer Jn → Palghar (03.32 hr)
09.02
24-Jul
12.34
24-Jul
22954 GUJARAT EXPRESS
Ahmedabad Jn → Palghar (04.05 hr)
10.03
24-Jul
14.08
24-Jul
19016 SAURASHTRA EXP
Porbandar → Palghar (05.51 hr)
10.50
24-Jul
16.41
24-Jul
19024 FZR MMCT JANTA
Firozpur Cantt Jn → Palghar (05.49 hr)
11.45
24-Jul
17.34
24-Jul
69150 BH VR PASS
Bharuch Jn → Palghar (06.45 hr)
13.50
24-Jul
20.35
24-Jul
59442 AHMEDABAD PASS
Ahmedabad Jn → Palghar (06.54 hr)
18.53
24-Jul
01.47
25-Jul
19020 DEHRADUN EXP
Dehradun → Palghar (04.52 hr)
21.03
24-Jul
01.55
25-Jul
from Ankleshwar Jn to Palghar
Train / Name / Destination / TravelDepArr
19262 KOCHUVELI EXP
Porbandar → Palghar (03.29 hr)
06.31
26-Jul
10.00
26-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback