from Mumbai Central to Naigaon
Train / DestinationDep
90147 CCG VR FAST
Naigaon
07:13
90171 CCG VR FAST
Naigaon
07:35
90187 CCG VR FAST
Naigaon
07:46
90197 CCG VR FAST
Naigaon
07:55
90209 CCG VR FAST
Naigaon
08:05
90243 CCG VR FAST
Naigaon
08:36
90249 CCG VR FAST
Naigaon
08:43
94003 CCG VR A/C FAST
Naigaon
09:04
90287 CCG VR FAST
Naigaon
09:13
90301 CCG VR FAST
Naigaon
09:20
90319 CCG VR FAST
Naigaon
09:37
90333 CCG VR FAST
Naigaon
09:46
90385 CCG VR FAST
Naigaon
10:25
90399 CCG VR FAST
Naigaon
10:39
90413 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
10:49
90423 CCG VR FAST
Naigaon
10:57
90435 CCG VR FAST
Naigaon
11:10
90439 CCG VR FAST
Naigaon
11:13
90451 CCG VR FAST
Naigaon
11:22
90461 CCG VR FAST
Naigaon
11:28
92023 CCG VR FAST
Naigaon
11:37
90489 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
11:48
90525 CCG VR FAST
Naigaon
12:26
90541 CCG VR FAST
Naigaon
12:44
90549 CCG VR FAST
Naigaon
12:53
92027 CCG VR FAST
Naigaon
13:12
90571 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
13:18
90601 CCG VR FAST
Naigaon
13:53
90609 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
14:02
90611 CCG VR FAST
Naigaon
14:05
90621 CCG VR FAST
Naigaon
14:14
90641 CCG VR FAST
Naigaon
14:34
90645 CCG VR FAST
Naigaon
14:40
90649 CCG BSR FAST
Naigaon
14:46
90659 CCG VR FAST
Naigaon
15:00
94007 CCG VR A/C FAST
Naigaon
15:05
90673 CCG VR FAST
Naigaon
15:12
90691 CCG VR FAST
Naigaon
15:28
90709 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
15:46
90711 CCG VR FAST
Naigaon
15:50
90731 CCG VR FAST
Naigaon
16:06
92037 CCG VR FAST
Naigaon
16:23
90775 CCG VIRAR FAST
Naigaon
16:52
90789 CCG VR FAST
Naigaon
17:05
90809 CCG VR FAST
Naigaon
17:29
90863 CCG VR FAST
Naigaon
18:05
90873 CCG VR LOCAL
Naigaon
18:15
90879 CCG VR FAST
Naigaon
18:21
90883 CCG VIRAR LADIES SPL
Naigaon
18:23
90897 CCG VR FAST
Naigaon
18:32
90911 CCG VR FAST
Naigaon
18:46
90937 CCG VR FAST
Naigaon
19:02
90943 CCG VR FAST
Naigaon
19:08
90947 CCG BSR FAST
Naigaon
19:15
90981 CCG VR FAST
Naigaon
19:43
90991 CCG VR LADIES FAST
Naigaon
19:50
94011 CCG VR A/C FAST
Naigaon
19:59
91015 CCG VR FAST
Naigaon
20:06
92051 CCG VR FAST
Naigaon
20:23
91045 CCG VR FAST
Naigaon
20:34
91067 CCG VIRAR FAST
Naigaon
20:48
91071 CCG VR LOCAL
Naigaon
20:51
91077 CCG VR FAST
Naigaon
21:02
91111 CCG VR FAST
Naigaon
21:32
91117 CCG VIRAR FAST
Naigaon
21:40
91139 CCG VR FAST
Naigaon
21:58
91153 CCG VR FAST
Naigaon
22:07
91155 CCG VR FAST
Naigaon
22:11
91167 CCG VR FAST
Naigaon
22:28
91177 CCG VIRAR FAST
Naigaon
22:40
91195 CCG VIRAR FAST
Naigaon
23:06
91211 CCG VIRAR FAST
Naigaon
23:35
91215 CCG VIRAR FAST
Naigaon
23:47
91219 CCG NSP LOCAL
Naigaon
23:54
91223 CCG VR LOCAL
Naigaon
00:08
19-Oct
91235 CCG VR LOCAL
Naigaon
00:30
19-Oct
91245 CCG VR LOCAL
Naigaon
01:00
19-Oct
90017 CCG VR LOCAL
Naigaon
04:25
19-Oct
90029 CCG VIRAR FAST
Naigaon
04:50
19-Oct
90045 CCG VR FAST
Naigaon
05:17
19-Oct
90051 CCG VR FAST
Naigaon
05:25
19-Oct
90063 CCG VR FAST
Naigaon
05:38
19-Oct
90067 CCG VR FAST
Naigaon
05:42
19-Oct
90081 CCG VIRAR FAST
Naigaon
06:02
19-Oct
90095 CCG VR FAST
Naigaon
06:18
19-Oct
90097 CCG VR LOCAL
Naigaon
06:18
19-Oct
90107 CCG VR FAST
Naigaon
06:31
19-Oct
92007 CCG VR FAST
Naigaon
06:42
19-Oct
90125 CCG VR FAST
Naigaon
06:47
19-Oct
90139 CCG VR FAST
Naigaon
07:03
19-Oct
92009 CCG VR FAST
Naigaon
07:08
21-Oct
from Borivali to Naigaon
Train / DestinationDep
90115 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
07:30
90149 BA VR LOCAL
Naigaon
08:05
90191 BVI VR LOCAL
Naigaon
08:30
90179 ADH BSR LOCAL
Naigaon
08:36
90193 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
08:42
92013 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
08:53
90231 BVI VR LOCAL
Naigaon
09:15
90233 BA BSR LOCAL
Naigaon
09:19
90257 BVI VR LOCAL
Naigaon
09:30
90251 ADH NSP LOCAL
Naigaon
09:38
90283 BVI VR LOCAL
Naigaon
09:49
90291 BVI NSP LOCAL
Naigaon
10:02
90295 BVI VR LOCAL
Naigaon
10:08
90307 BVI BSR LOCAL
Naigaon
10:19
92015 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
10:19
90309 ADH VR LOCAL
Naigaon
10:23
90349 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
10:37
92019 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
10:52
90365 BVI NSP LOCAL
Naigaon
11:00
90393 BVI VR LOCAL
Naigaon
11:17
90395 ADH VR LOCAL
Naigaon
11:26
90409 BVI NSP LOCAL
Naigaon
11:38
90443 BVI VR LOCAL
Naigaon
12:11
90459 BVI VR LOCAL
Naigaon
12:21
90475 BA BSR LOCAL
Naigaon
12:31
90487 ADH VR LOCAL
Naigaon
12:39
90515 CCG VIRAR FAST
Naigaon
12:54
90517 BVI VR LOCAL
Naigaon
13:03
90519 ADH VR LOCAL
Naigaon
13:14
90543 ADH VR LOCAL
Naigaon
13:40
90613 ADH BSR FAST
Naigaon
14:45
90647 BVI VR LOCAL
Naigaon
15:42
90671 BVI BSR LOCAL
Naigaon
16:07
90683 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
16:11
90701 ADH VR LOCAL
Naigaon
16:32
90715 ADH VR LOCAL
Naigaon
16:43
90741 ADH BSR SEMI FAST
Naigaon
16:52
90747 ADH VR LOCAL
Naigaon
17:19
90751 BVI VR LOCAL
Naigaon
17:22
90783 BVI BSR LOCAL
Naigaon
17:39
90785 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
17:52
90811 BVI VR LOCAL
Naigaon
18:18
92041 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
18:28
90829 BVI VR LOCAL
Naigaon
18:40
90865 BVI BSR LOCAL
Naigaon
18:54
92043 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
19:10
90913 BVI NSP LOCAL
Naigaon
19:30
90927 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
19:36
90967 BVI VR LOCAL
Naigaon
20:21
90973 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
20:30
90985 ADH VR LOCAL
Naigaon
20:35
92047 ADH BSR FAST
Naigaon
20:42
92049 BVI VR LOCAL
Naigaon
20:50
91005 ADH VR LOCAL
Naigaon
20:55
91027 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
21:06
91047 BVI VR LOCAL
Naigaon
21:16
91049 BVI VR LOCAL
Naigaon
21:24
91075 ADH VR LOCAL
Naigaon
21:53
91085 BVI VR LOCAL
Naigaon
22:00
91105 ADH BSR LOCAL
Naigaon
22:19
92053 ADH VR LOCAL
Naigaon
22:31
91123 BVI NSP LOCAL
Naigaon
22:38
91149 ADH NSP LOCAL
Naigaon
23:02
91157 BA VR LOCAL
Naigaon
23:08
91169 BVI VR LOCAL
Naigaon
23:16
91179 ADH NSP LOCAL
Naigaon
23:34
91197 ADH VR LOCAL
Naigaon
00:01
19-Oct
90007 BA VR LOCAL
Naigaon
04:49
19-Oct
90011 BVI VR LOCAL
Naigaon
05:06
19-Oct
90015 BA VR LOCAL
Naigaon
05:11
19-Oct
90019 BVI BSR LOCAL
Naigaon
05:23
19-Oct
90053 BVI BSR LOCAL
Naigaon
06:05
19-Oct
90055 BVI VR LOCAL
Naigaon
06:20
19-Oct
90059 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
06:25
19-Oct
90073 BVI VR LOCAL
Naigaon
06:40
19-Oct
90071 BVI BSR LOCAL
Naigaon
06:40
19-Oct
90083 BVI VR LOCAL
Naigaon
06:50
19-Oct
90089 BVI VR LOCAL
Naigaon
07:01
19-Oct
92001 BVI VR LOCAL
Naigaon
04:42
21-Oct
from Vasai Road to Naigaon
Train / DestinationDep
90180 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
07:13
90184 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
07:16
90190 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
07:21
90196 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
07:25
90208 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
07:36
90216 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
07:42
92012 BSR ADH SEMI FAST
Naigaon
07:43
90222 VIRAR CCG LADIES SPL
Naigaon
07:46
90226 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
07:51
90234 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
07:55
90240 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
07:59
90248 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
08:03
90252 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:09
90262 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:18
92014 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:22
90274 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
08:25
90276 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
08:31
90284 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:35
90288 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:40
90292 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
08:41
90298 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:44
90300 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
08:51
90314 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
09:00
90320 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
09:05
90324 BSR ADH LOCAL
Naigaon
09:10
90328 VIRAR DDR FAST
Naigaon
09:11
90336 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
09:17
92016 VIRAR ADH FAST
Naigaon
09:17
90338 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
09:21
90352 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
09:27
90354 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
09:30
90358 VIRAR ADH FAST
Naigaon
09:36
90366 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
09:37
90372 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
09:45
92018 VIRAR ADH FAST
Naigaon
09:48
90378 VR BVI LOCAL
Naigaon
09:51
92020 VIRAR DDR FAST
Naigaon
09:53
90390 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
09:56
90402 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
10:06
90404 VR CCG FAST
Naigaon
10:11
90412 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
10:14
90416 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
10:19
90424 VIRAR CCG FAST
Naigaon
10:26
94004 VIRAR CCG A/C SEMI FAST
Naigaon
10:33
90438 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
10:46
90442 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
10:50
90454 BSR ADH LOCAL
Naigaon
10:58
90456 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
11:04
90460 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
11:07
90462 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
11:11
90468 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
11:19
92024 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
11:22
90474 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
11:26
90480 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
11:33
90490 VR ADH LOCAL
Naigaon
11:43
90494 VIRAR ADH FAST
Naigaon
11:47
92026 VIRAR CCG FAST
Naigaon
11:50
90500 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
11:53
90506 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
12:00
90508 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
12:05
90514 VIRAR CCG FAST
Naigaon
12:10
90522 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
12:16
90524 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
12:21
92028 VIRAR DDR FAST
Naigaon
12:25
90530 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
12:30
90540 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
12:36
90542 VIRAR DDR FAST
Naigaon
12:41
90548 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
12:53
90556 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
12:59
90558 VR ADH LOCAL
Naigaon
13:01
90564 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
13:08
90570 BSR DDR FAST
Naigaon
13:11
90572 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
13:16
90578 VR ADH LOCAL
Naigaon
13:19
94006 VIRAR CCG A/C FAST
Naigaon
13:29
90590 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
13:36
90596 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
13:41
90600 VIRAR ADH FAST
Naigaon
13:45
90602 VR BVI LOCAL
Naigaon
13:49
90608 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
13:53
90616 VIRAR CCG FAST
Naigaon
14:01
90618 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
14:01
90624 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
14:11
90632 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
14:21
90638 VIRAR DDR FAST
Naigaon
14:26
90642 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
14:31
90646 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
14:35
92034 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
14:54
90666 VR ADH LOCAL
Naigaon
15:04
90670 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
15:07
90672 VR BVI LOCAL
Naigaon
15:11
90684 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
15:23
90688 BSR CCG FAST
Naigaon
15:25
90694 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
15:27
90696 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
15:31
90702 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
15:35
90710 VIRAR ADH FAST
Naigaon
15:46
90714 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
15:51
90718 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
15:55
90724 BSR ADH LOCAL
Naigaon
16:00
90726 VR ADH SEMI FAST
Naigaon
16:05
92038 VIRAR DDR FAST
Naigaon
16:14
90738 NSP BA LOCAL
Naigaon
16:14
90742 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
16:19
90748 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
16:23
94008 VIRAR CCG A/C FAST
Naigaon
16:33
90766 VIRAR ADH FAST
Naigaon
16:40
90770 BSR CCG LOCAL
Naigaon
16:42
90772 VIRAR CCG FAST
Naigaon
16:43
90778 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
16:47
93024 DRD DDR LOCAL
Naigaon
16:48
90790 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
16:56
90796 NSP BVI LOCAL
Naigaon
17:01
90804 BSR BVI LOCAL
Naigaon
17:04
90806 VR CCG FAST
Naigaon
17:09
90808 VIRAR CCG FAST
Naigaon
17:13
92040 VIRAR ADH FAST
Naigaon
17:17
90820 VIRAR CCG FAST
Naigaon
17:26
90822 VR ADH LOCAL
Naigaon
17:29
90830 BSR BVI LOCAL
Naigaon
17:34
90834 VIRAR CCG FAST
Naigaon
17:36
90840 VIRAR CCG FAST
Naigaon
17:40
90844 VIRAR CCG FAST
Naigaon
17:41
90846 NSP BVI LOCAL
Naigaon
17:46
90860 BSR ADH FAST
Naigaon
17:50
90852 VIRAR CCG FAST
Naigaon
17:54
92042 VR ADH SEMI FAST
Naigaon
17:57
90854 NSP ADH LOCAL
Naigaon
18:01
92044 VIRAR CCG FAST
Naigaon
18:06
90876 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
18:11
90882 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
18:16
90886 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
18:20
90890 VIRAR CCG FAST
Naigaon
18:24
90892 BSR ADH FAST
Naigaon
18:26
90900 VIRAR DDR FAST
Naigaon
18:32
90908 VIRAR CCG FAST
Naigaon
18:36
90914 VIRAR CCG FAST
Naigaon
18:42
90916 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
18:45
90926 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
18:55
92046 VR CCG FAST
Naigaon
18:58
90934 VIRAR DDR FAST
Naigaon
19:07
90948 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
19:19
90954 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
19:23
92048 VIRAR ADH FAST
Naigaon
19:28
90972 BSR ADH LOCAL
Naigaon
19:38
90974 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
19:41
90978 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
19:45
90984 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
19:50
90988 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
19:54
90994 VR ADH FAST
Naigaon
19:59
90998 VIRAR DDR FAST
Naigaon
20:04
92050 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
20:06
91004 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
20:08
91012 VIRAR DDR FAST
Naigaon
20:19
91020 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
20:26
91032 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
20:34
91034 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
20:39
91038 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
20:41
91042 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
20:46
91048 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
20:54
91054 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:03
91058 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:11
92052 BSR ADH FAST
Naigaon
21:16
91066 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:18
91078 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
21:26
91080 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:30
94012 VIRAR CCG A/C SEMI FAST
Naigaon
21:35
91088 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:40
91090 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:44
91094 VR CCG SEMI FAST
Naigaon
21:49
92054 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
21:56
91102 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
22:00
91104 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
22:05
91110 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
22:12
91112 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
22:16
91118 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
22:25
91122 VR BVI LOCAL
Naigaon
22:32
91126 VR CCG FAST
Naigaon
22:36
91132 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
22:46
91138 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
22:52
91142 VIRAR ADH FAST
Naigaon
22:56
91148 BSR BVI LOCAL
Naigaon
22:58
91150 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
23:01
91152 VR CCG SEMI FAST
Naigaon
23:09
91156 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
23:13
91160 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
23:26
91164 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
23:32
91168 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
23:46
91172 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
23:58
91176 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00:08
19-Oct
91182 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00:16
19-Oct
90006 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
03:36
19-Oct
90012 NSP BVI LOCAL
Naigaon
03:46
19-Oct
90022 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
04:04
19-Oct
90026 NSP BVI LOCAL
Naigaon
04:11
19-Oct
90032 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
04:22
19-Oct
92002 VR ADH SEMI FAST
Naigaon
04:26
19-Oct
90042 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
04:34
19-Oct
90050 NSP CCG S FAST
Naigaon
04:49
19-Oct
90056 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
04:57
19-Oct
90064 NSP BA LOCAL
Naigaon
05:13
19-Oct
90070 VIRAR CCG FAST
Naigaon
05:23
19-Oct
90074 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
05:29
19-Oct
90080 NSP BA LOCAL
Naigaon
05:39
19-Oct
90084 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
05:45
19-Oct
90088 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
05:49
19-Oct
90092 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
05:56
19-Oct
90098 BSR DDR FAST
Naigaon
05:58
19-Oct
90102 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
06:03
19-Oct
90116 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
06:12
19-Oct
90124 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
06:17
19-Oct
90130 VIRAR DDR FAST
Naigaon
06:30
19-Oct
90138 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
06:33
19-Oct
90144 NSP CCG LOCAL
Naigaon
06:39
19-Oct
92010 VIRAR CCG FAST
Naigaon
06:43
19-Oct
90152 BSR DDR FAST
Naigaon
06:46
19-Oct
90156 VR CCG LOCAL
Naigaon
06:52
19-Oct
90158 VR CCG LOCAL
Naigaon
06:56
19-Oct
90166 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
07:04
19-Oct
90172 VIRAR DDR FAST
Naigaon
07:09
19-Oct
92004 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
05:09
21-Oct
92008 VIRAR CCG FAST
Naigaon
05:40
21-Oct
from Dadar Wr to Naigaon
Train / DestinationDep
90155 DDR VIRAR FAST
Naigaon
07:28
90215 DDR VIRAR FAST
Naigaon
08:18
90361 DDR VIRAR FAST
Naigaon
10:13
90379 DDR VIRAR FAST
Naigaon
10:29
92021 DDR VIRAR FAST
Naigaon
10:55
90589 DDR VIRAR FAST
Naigaon
13:43
92031 DDR VIRAR FAST
Naigaon
14:44
90687 DDR VR FAST
Naigaon
15:28
92033 DDR VIRAR FAST
Naigaon
15:47
90761 DDR VIRAR FAST
Naigaon
16:50
92039 DDR VIRAR FAST
Naigaon
17:25
93033 DDR DRD LOCAL
Naigaon
18:00
90949 DDR VIRAR FAST
Naigaon
19:25
91089 DDR VIRAR FAST
Naigaon
21:26
90129 DDR VIRAR FAST
Naigaon
07:00
19-Oct
New IRCTC Agent Registration
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback