Loading...

Borivali → Naigaon

90007 BA VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
04:49
90011 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
05:06
90015 BA VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
05:11
90017 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
05:18
90019 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
05:23
90029 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.18 hr
05:27
90045 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
05:56
90051 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
05:59
90053 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
06:05
90063 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
06:13
90067 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
06:17
90055 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
06:20
90059 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
06:25
90073 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
06:40
90071 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
06:40
90081 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.19 hr
06:44
90083 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
06:50
90095 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
06:53
90089 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
07:01
90107 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
07:06
90097 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
07:13
92007 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
07:18
90125 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
07:22
90115 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
07:30
90139 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
07:38
90147 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
07:47
90149 BA VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
08:05
90171 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
08:14
90187 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
08:22
90191 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
08:30
90197 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
08:33
90179 ADH BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
08:36
90209 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
08:40
90193 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
08:42
90243 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
09:14
90231 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
09:15
90233 BA BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
09:19
90249 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
09:20
90257 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
09:30
90251 ADH NSP LOCAL
Naigaon
00.19 hr
09:38
90287 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
09:48
90283 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
09:49
90301 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
09:56
90291 BVI NSP LOCAL
Naigaon
00.20 hr
10:02
90295 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
10:08
90319 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
10:12
90307 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
10:19
90333 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
10:23
90309 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
10:23
90349 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
00.19 hr
10:37
92019 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
00.19 hr
10:52
90365 BVI NSP LOCAL
Naigaon
00.19 hr
11:00
90385 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
11:07
90399 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
11:15
90393 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
11:17
90395 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
11:26
90423 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
11:34
90409 BVI NSP LOCAL
Naigaon
00.19 hr
11:38
90413 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
11:43
90435 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
11:44
90439 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
11:49
90451 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
11:58
90461 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
12:05
90443 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
12:11
92023 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
12:13
90459 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
12:21
90475 BA BSR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
12:31
90487 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
12:39
90489 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
12:43
90515 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.19 hr
12:54
90517 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
13:03
90525 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
13:03
90519 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
13:14
90541 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
13:18
90549 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
13:30
90543 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
13:40
92027 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
13:48
90571 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
14:12
90601 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
14:26
90611 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
14:39
90613 ADH BSR FAST
Naigaon
00.19 hr
14:45
90621 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
14:53
90609 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
14:57
90641 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
15:11
90645 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
15:18
90649 CCG BSR FAST
Naigaon
00.18 hr
15:23
90659 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
15:35
90647 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
15:42
90673 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
15:48
90691 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
16:03
90671 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
16:07
90683 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
16:11
90711 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
16:26
90701 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
16:32
90709 CCG VIRAR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
16:39
90731 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
16:40
90715 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
16:43
90741 ADH BSR SEMI FAST
Naigaon
00.19 hr
16:52
92037 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
16:58
90747 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
17:19
90751 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
17:22
90775 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.20 hr
17:29
90783 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
17:39
90789 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
17:43
90785 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
17:52
90809 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
18:01
90811 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
18:18
90829 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
18:40
90863 CCG VR FAST
Naigaon
00.16 hr
18:44
90865 BVI BSR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
18:54
90879 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
19:01
90873 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
19:10
90897 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
19:14
90883 CCG VIRAR LADIES SPL
Naigaon
00.19 hr
19:18
90911 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
19:26
90913 BVI NSP LOCAL
Naigaon
00.21 hr
19:30
90927 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
00.20 hr
19:36
90937 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
19:40
90943 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
19:44
90947 CCG BSR FAST
Naigaon
00.20 hr
19:54
90981 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
20:18
90967 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
20:21
90991 CCG VR LADIES FAST
Naigaon
00.20 hr
20:28
90973 BA VIRAR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
20:30
90985 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
20:35
91015 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
20:46
91005 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
20:55
92051 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
21:01
91027 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
00.18 hr
21:06
91045 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
21:09
91047 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
21:16
91067 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.19 hr
21:24
91049 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.20 hr
21:24
91077 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
21:36
91071 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
21:45
91075 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
21:53
91085 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.21 hr
22:00
91111 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
22:07
91117 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.21 hr
22:15
91105 ADH BSR LOCAL
Naigaon
00.21 hr
22:19
91139 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
22:36
91123 BVI NSP LOCAL
Naigaon
00.21 hr
22:38
91153 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
22:45
91155 CCG VR FAST
Naigaon
00.20 hr
22:49
91149 ADH NSP LOCAL
Naigaon
00.19 hr
23:02
91167 CCG VR FAST
Naigaon
00.18 hr
23:03
91157 BA VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
23:08
91169 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
23:16
91177 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.19 hr
23:20
91179 ADH NSP LOCAL
Naigaon
00.19 hr
23:34
91195 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.19 hr
23:48
91197 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
00:01
12-Jul
91211 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.18 hr
00:20
12-Jul
91215 CCG VIRAR FAST
Naigaon
00.19 hr
00:28
12-Jul
91219 CCG NSP LOCAL
Naigaon
00.19 hr
00:49
12-Jul
91223 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
01:03
12-Jul
91235 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
01:24
12-Jul
91245 CCG VR LOCAL
Naigaon
00.19 hr
01:54
12-Jul
92001 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.18 hr
04:42
13-Jul
92009 CCG VR FAST
Naigaon
00.19 hr
07:43
13-Jul
92013 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
00.19 hr
08:53
13-Jul
94003 CCG VR A/C FAST
Naigaon
00.18 hr
09:38
13-Jul
92015 ADH VRR SEMI FAST
Naigaon
00.18 hr
10:19
13-Jul
94007 CCG VR A/C FAST
Naigaon
00.18 hr
15:39
13-Jul
92041 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
00.19 hr
18:28
13-Jul
92043 ADH VR SEMI FAST
Naigaon
00.20 hr
19:10
13-Jul
94011 CCG VR A/C FAST
Naigaon
00.18 hr
20:38
13-Jul
92047 ADH BSR FAST
Naigaon
00.18 hr
20:42
13-Jul
92049 BVI VR LOCAL
Naigaon
00.21 hr
20:50
13-Jul
92053 ADH VR LOCAL
Naigaon
00.17 hr
22:31
13-Jul

Vasai Road → Naigaon

90050 NSP CCG S FAST
Naigaon
00.03 hr
04:49
90056 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
04:57
90064 NSP BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
05:13
90070 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
05:23
90074 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
05:29
90080 NSP BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
05:39
90084 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
05:45
90088 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
05:49
90092 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
05:56
90098 BSR DDR FAST
Naigaon
00.05 hr
05:58
90102 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
06:03
90116 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
06:12
90124 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
06:17
90130 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.03 hr
06:30
90138 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
06:33
90144 NSP CCG LOCAL
Naigaon
00.03 hr
06:39
92010 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
06:43
90152 BSR DDR FAST
Naigaon
00.06 hr
06:46
90156 VR CCG LOCAL
Naigaon
00.04 hr
06:52
90158 VR CCG LOCAL
Naigaon
00.04 hr
06:56
90166 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
07:04
90172 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.04 hr
07:09
90180 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
07:13
90184 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.05 hr
07:16
90190 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
07:21
90196 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
07:25
90208 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
00.04 hr
07:36
90216 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
07:42
90222 VIRAR CCG LADIES SPL
Naigaon
00.04 hr
07:46
90226 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
07:51
90234 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.05 hr
07:55
90240 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
00.04 hr
07:59
90248 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
08:03
90252 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
08:09
90262 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
08:18
92014 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
08:22
90274 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
08:25
90276 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
08:31
90284 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
08:35
90288 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
08:40
90292 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
08:41
90298 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.06 hr
08:44
90300 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
08:51
90314 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
09:00
90320 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
09:05
90324 BSR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
09:10
90328 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.05 hr
09:11
90336 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
09:17
90338 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
09:21
90352 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.05 hr
09:27
90354 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
09:30
90358 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
09:36
90366 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
09:37
90372 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
09:45
90378 VR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
09:51
90390 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
09:56
90402 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
10:06
90404 VR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
10:11
90412 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
10:14
90416 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
10:19
90424 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
10:26
90438 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
10:46
90442 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
10:50
90454 BSR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
10:58
90456 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
00.03 hr
11:04
90460 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
11:07
90462 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.05 hr
11:11
90468 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
11:19
90474 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
11:26
90480 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
11:33
90490 VR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
11:43
90494 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
11:47
92026 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
11:50
90500 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
11:53
90506 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
12:00
90508 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
12:05
90514 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
12:10
90522 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
12:16
90524 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
12:21
90530 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
12:30
90540 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.04 hr
12:36
90542 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.05 hr
12:41
90548 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
12:53
90556 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
12:59
90558 VR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
13:01
90564 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
13:08
90570 BSR DDR FAST
Naigaon
00.04 hr
13:11
90572 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
13:16
90578 VR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
13:19
90590 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
00.03 hr
13:36
90596 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
13:41
90600 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
13:45
90602 VR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
13:49
90608 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
13:53
90616 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
14:01
90618 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
14:01
90624 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
14:11
90632 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
14:21
90638 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.04 hr
14:26
90642 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
14:31
90646 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
14:35
92034 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
14:54
90666 VR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
15:04
90670 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
15:07
90672 VR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
15:11
90684 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
15:23
90688 BSR CCG FAST
Naigaon
00.05 hr
15:25
90694 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
15:27
90696 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
15:31
90702 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
15:35
90710 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.05 hr
15:46
90714 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
15:51
90718 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
15:55
90724 BSR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
16:00
90726 VR ADH SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
16:05
92038 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.03 hr
16:14
90738 NSP BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
16:14
90742 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
16:19
90748 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
16:23
90766 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
16:40
90770 BSR CCG LOCAL
Naigaon
00.05 hr
16:42
90772 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
16:43
90778 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
16:47
93024 DRD DDR LOCAL
Naigaon
00.03 hr
16:48
90790 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
16:56
90796 NSP BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
17:01
90804 BSR BVI LOCAL
Naigaon
00.05 hr
17:04
90806 VR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
17:09
90808 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
17:13
90820 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
17:26
90822 VR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
17:29
90830 BSR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
17:34
90834 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
17:36
90840 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
17:40
90844 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
17:41
90846 NSP BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
17:46
90860 BSR ADH FAST
Naigaon
00.04 hr
17:50
90852 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
17:54
90854 NSP ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
18:01
92044 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
18:06
90876 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
18:11
90882 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.03 hr
18:16
90886 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
18:20
90890 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
18:24
90892 BSR ADH FAST
Naigaon
00.05 hr
18:26
90900 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.04 hr
18:32
90908 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.05 hr
18:36
90914 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
18:42
90916 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
18:45
90926 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.04 hr
18:55
90934 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.03 hr
19:07
90948 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
19:19
90954 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
19:23
90972 BSR ADH LOCAL
Naigaon
00.04 hr
19:38
90974 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
19:41
90978 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
19:45
90984 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
19:50
90988 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
19:54
90994 VR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
19:59
90998 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.03 hr
20:04
91004 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
20:08
91012 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.03 hr
20:19
91020 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
20:26
91032 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
20:34
91034 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
20:39
91038 BSR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
20:41
91042 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
20:46
91048 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
20:54
91054 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
21:03
91058 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
21:11
91066 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
21:18
91078 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.05 hr
21:26
91080 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.05 hr
21:30
91088 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
21:40
91090 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
21:44
91094 VR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
21:49
91102 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
22:00
91104 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
22:05
91110 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.04 hr
22:12
91112 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
00.03 hr
22:16
91118 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
00.03 hr
22:25
91122 VR BVI LOCAL
Naigaon
00.05 hr
22:32
91126 VR CCG FAST
Naigaon
00.05 hr
22:36
91132 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
22:46
91138 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
22:52
91142 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
22:56
91148 BSR BVI LOCAL
Naigaon
00.05 hr
22:58
91150 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.05 hr
23:01
91152 VR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
23:09
91156 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
23:13
91160 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
00.04 hr
23:26
91164 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
23:32
91168 VIRAR CCG S FAST
Naigaon
00.03 hr
23:46
91172 VIRAR BA LOCAL
Naigaon
00.03 hr
23:58
91176 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
00:08
12-Jul
91182 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.03 hr
00:16
12-Jul
90006 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.03 hr
03:36
12-Jul
90012 NSP BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
03:46
12-Jul
90022 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.03 hr
04:04
12-Jul
90026 NSP BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
04:11
12-Jul
90032 VIRAR ADH LOCAL
Naigaon
00.03 hr
04:22
12-Jul
92002 VR ADH SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
04:26
12-Jul
90042 VIRAR CCG LOCAL
Naigaon
00.03 hr
04:34
12-Jul
92004 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
05:09
13-Jul
92008 VIRAR CCG FAST
Naigaon
00.03 hr
05:40
13-Jul
92012 BSR ADH SEMI FAST
Naigaon
00.06 hr
07:43
13-Jul
92016 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
09:17
13-Jul
92018 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.04 hr
09:48
13-Jul
92020 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.03 hr
09:53
13-Jul
94004 VIRAR CCG A/C SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
10:33
13-Jul
92024 VIRAR CCG SEMI FAST
Naigaon
00.03 hr
11:22
13-Jul
92028 VIRAR DDR FAST
Naigaon
00.04 hr
12:25
13-Jul
94006 VIRAR CCG A/C FAST
Naigaon
00.03 hr
13:29
13-Jul
94008 VIRAR CCG A/C FAST
Naigaon
00.04 hr
16:33
13-Jul
92040 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
17:17
13-Jul
92042 VR ADH SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
17:57
13-Jul
92046 VR CCG FAST
Naigaon
00.04 hr
18:58
13-Jul
92048 VIRAR ADH FAST
Naigaon
00.04 hr
19:28
13-Jul
92050 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
20:06
13-Jul
92052 BSR ADH FAST
Naigaon
00.03 hr
21:16
13-Jul
94012 VIRAR CCG A/C SEMI FAST
Naigaon
00.04 hr
21:35
13-Jul
92054 VIRAR BVI LOCAL
Naigaon
00.03 hr
21:56
13-Jul

Dadar Wr → Naigaon

90129 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.56 hr
07:00
90155 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.48 hr
07:28
90215 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.50 hr
08:18
90361 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.50 hr
10:13
90379 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.52 hr
10:29
90589 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.47 hr
13:43
92031 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.49 hr
14:44
90687 DDR VR FAST
Naigaon
00.49 hr
15:28
90761 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.55 hr
16:50
92039 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.50 hr
17:25
93033 DDR DRD LOCAL
Naigaon
00.50 hr
18:00
90949 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.54 hr
19:25
91089 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.50 hr
21:26
92021 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.50 hr
10:55
13-Jul
92033 DDR VIRAR FAST
Naigaon
00.48 hr
15:47
13-Jul
Station Name / Code
Borivali
BVI
Vasai Road
BSR
Dadar Wr
DDR
Naigaon
NIG
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

Mumbai Central to Naigaon Trains

About Trains Between Mumbai Central and Naigaon

 1. Which trains run between Mumbai Central and Naigaon?
  There are 407 trains beween Mumbai Central and Naigaon.
 2. When does the first train leave from Mumbai Central?
  The first train from Mumbai Central to Naigaon is Andheri Virar LOCAL (91197) departs at 00.01 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Mumbai Central?
  The last train from Mumbai Central to Naigaon is Virar Bandra Jn VIRAR LOCAL (91172) departs at 23.58 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Naigaon and its timing?
  The fastest train from Mumbai Central to Naigaon is Virar Borivali VIRAR LOCAL (91176) departs at 00.08 and train runs daily. It covers the distance of 4km in 00.03 hrs.