ट्रेन रनिंग स्टेटस

12617 मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:15 pm
एर्नाकुलम जंक्शन
1:33 pm
1:35 pm
अलवाए
2:12 pm
2:15 pm
त्रिचुर
3:15 pm
3:20 pm
शोरानूर जंक्शन
3:34 pm
3:35 pm
पत्ताम्बी
3:54 pm
3:55 pm
कुट्टीपुरम
4:14 pm
4:15 pm
तिरुर
4:29 pm
4:30 pm
परपपानगड़ी
4:49 pm
4:50 pm
फेरोक
5:07 pm
5:10 pm
कालीकट
5:29 pm
5:30 pm
कोइलंदी
5:49 pm
5:50 pm
बदगरा
6:19 pm
6:20 pm
थालास्सेरी
6:42 pm
6:45 pm
कननोर
7:04 pm
7:05 pm
पयांगादी
7:19 pm
7:20 pm
पय्यानुर
7:39 pm
7:40 pm
नीलेश्वर
7:44 pm
7:55 pm
कन्हान्गद
8:14 pm
8:15 pm
कासरगोड
9:25 pm
9:45 pm
मंगलौर जंक्शन
11:04 pm
11:06 pm
उडुपी
11:36 pm
11:38 pm
कुन्दपुरा
12:16 am
12:18 am
भटकल
1:16 am
1:18 am
कुम्ता
1:54 am
1:56 am
कारवार
3:00 am
3:10 am
मडगांव जंक्शन
3:52 am
3:54 am
थिविम
5:42 am
5:44 am
कंकावली
7:35 am
7:40 am
रत्नागिरी
8:50 am
8:52 am
चिपलून
12:50 pm
12:55 pm
पनवेल
1:40 pm
1:43 pm
कल्याण जंक्शन
3:50 pm
3:55 pm
इगतपुरी
4:35 pm
4:40 pm
नासिक रोड
5:37 pm
5:40 pm
मनमाड जंक्शन
8:00 pm
8:05 pm
भुसावल जंक्शन
8:48 pm
8:50 pm
बुरहानपुर
10:32 pm
10:35 pm
खंडवा जंक्शन
12:55 am
1:05 am
इटारसी जंक्शन
2:40 am
2:45 am
भोपाल जंक्शन
4:40 am
4:45 am
बीना जंक्शन
6:45 am
6:55 am
झाँसी जंक्शन
8:05 am
8:10 am
ग्वालियर जंक्शन
8:35 am
8:37 am
मोरेना
10:00 am
10:05 am
आगरा कैन्ट
10:50 am
10:52 am
मथुरा जंक्शन
12:38 pm
12:40 pm
फरीदाबाद
1:15 pm
 
ह निजामुद्दीन जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
PC
S10
S11
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
UR
GS