ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

12665 कन्याकुमारी एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति


19-Jul-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Howrah Jn

आगमन
प्रस्थान
4:10 pm
हावड़ा जंक्शन
5:50 pm
5:55 pm
खड़गपुर जंक्शन
7:19 pm
7:21 pm
बालासोर
8:23 pm
8:25 pm
भद्रख
10:03 pm
10:08 pm
कट्टक
10:50 pm
10:55 pm
भुबनेश्वर
11:25 pm
11:35 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
1:25 am
1:30 am
ब्रह्मपुर
5:35 am
5:55 am
विशाखापट्नम
8:51 am
8:52 am
राजमुन्द्री
9:59 am
10:00 am
एलुरु
12:15 pm
12:25 pm
विजयवाडा जंक्शन
2:19 pm
2:20 pm
ओंगुल
4:14 pm
4:15 pm
नेल्लोर
7:55 pm
8:20 pm
चेन्नई एग्मोर
8:48 pm
8:50 pm
तांबरम
9:18 pm
9:20 pm
चेंगलपट्टू जंक्शन
9:43 pm
9:45 pm
मेलमरुवथुर
10:50 pm
10:55 pm
विल्लुपुरम जंक्शन
11:38 pm
11:40 pm
वृद्धाचलम जंक्शन
12:30 am
12:31 am
अरियलुर
1:28 am
1:30 am
श्रीरंगम
1:50 am
1:55 am
तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन
3:13 am
3:15 am
डिंडीगुल जंक्शन
3:34 am
3:35 am
कोडईकनाल रोड
4:25 am
4:30 am
मदुरई जंक्शन
5:14 am
5:15 am
विरुदुनगर जंक्शन
5:34 am
5:35 am
सतुर
5:59 am
6:00 am
कोविलपट्टी
6:44 am
6:45 am
वांची मनियाच्ची जंक्शन
8:20 am
8:25 am
तिरुनेलवेली जंक्शन
10:20 am
10:25 am
नागरकोविल जंक्शन
10:50 am
 
कन्याकुमारी