ट्रेन रनिंग स्टेटस

13132 पटना गिरिडीह एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:45 pm
पटना जंक्शन
4:55 pm
4:57 pm
राजेंद्र नगर टर्मिनल
5:02 pm
5:04 pm
गुलज़ार बाग़
5:11 pm
5:13 pm
पटना साहेब
5:21 pm
5:23 pm
बांका घाट
5:31 pm
5:33 pm
फतवा
5:42 pm
5:44 pm
खुस्रोपुर
5:52 pm
5:54 pm
करौता
6:05 pm
6:06 pm
टेका बीघा हॉल्ट
6:25 pm
6:27 pm
बख्तियारपुर जंक्शन
6:34 pm
6:36 pm
अथ्मल गोला
6:45 pm
6:47 pm
बरह
6:57 pm
6:59 pm
पुनारख
7:04 pm
7:05 pm
मेम्रखाबाद हॉल्ट
7:09 pm
7:10 pm
कान्हैपुर
7:14 pm
7:15 pm
मोर
7:25 pm
7:27 pm
मोकामा जंक्शन
7:39 pm
7:40 pm
हथिदह जंक्शन
7:46 pm
7:47 pm
रामपुर डुमरा
7:55 pm
7:57 pm
बरहिया
8:02 pm
8:03 pm
डुमरी हॉल्ट
8:11 pm
8:12 pm
मंकथा
8:19 pm
8:21 pm
लक्खी सराय जंक्शन
8:30 pm
8:32 pm
क्यूल जंक्शन
8:40 pm
8:41 pm
बन्सिपुर
8:53 pm
8:55 pm
मननपुर
9:01 pm
9:02 pm
भलुई
9:23 pm
9:25 pm
जमुई
9:49 pm
9:51 pm
गिधौर
10:33 pm
10:38 pm
झाझा
10:54 pm
10:55 pm
सिमुलतला
11:18 pm
11:23 pm
जसीडिह जंक्शन
12:20 am
3:20 am
मधुपुर जंक्शन
3:40 am
3:41 am
जगदीशपुर
4:01 am
4:02 am
महेशमुंडा
4:20 am
 
गिरिडीह
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
UR
UR
B3
B2
S4
S3
S2
UR
UR
UR
UR
GS
S1