ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

17623 हज़ूर साहिब नांदेड़ बीकानेर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


25-Aug-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from H Sahib Nanded

आगमन
प्रस्थान
9:00 am
हज़ूर साहिब नांदेड़
9:30 am
9:50 am
पूर्णा जंक्शन
10:04 am
10:05 am
बासमात
10:59 am
11:00 am
हिंगोली डेक्कन
11:59 am
12:00 pm
वाशिम
1:50 pm
1:55 pm
अकोला जंक्शन
3:24 pm
3:25 pm
मलकापुर
4:25 pm
4:30 pm
भुसावल जंक्शन
5:20 pm
5:25 pm
जलगांव जंक्शन
6:33 pm
6:35 pm
अमलनेर
7:55 pm
8:00 pm
नंदुरबार
11:30 pm
11:35 pm
सूरत
12:19 am
12:21 am
भरूच जंक्शन
1:18 am
1:23 am
वडोदरा जंक्शन
1:54 am
1:56 am
आनंद जंक्शन
2:11 am
2:13 am
नदियाद जंक्शन
3:25 am
3:45 am
अहमदाबाद जंक्शन
5:54 am
5:56 am
महेसाणा जंक्शन
7:55 am
7:57 am
पालनपुर जंक्शन
8:55 am
9:05 am
आबू रोड
9:40 am
9:41 am
पिंडवारा
10:22 am
10:23 am
फालना
11:35 am
11:40 am
मारवाड़ जंक्शन
12:07 pm
12:12 pm
पाली मारवाड़
12:43 pm
12:46 pm
लूनी जंक्शन
1:20 pm
1:30 pm
जोधपुर जंक्शन
2:46 pm
2:51 pm
मेड़ता रोड जंक्शन
3:36 pm
3:41 pm
नागौर
4:18 pm
4:20 pm
नोखा
5:55 pm
6:05 pm
बीकानेर जंक्शन
8:45 pm
8:50 pm
सूरतगढ़ जंक्शन
9:46 pm
9:50 pm
राई सिंग नगर
10:23 pm
10:25 pm
श्री करनपुर
11:40 pm
 
श्री गंगानगर