ट्रेन रनिंग स्टेटस

51029 मुंबई बीजापुर फास्ट पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:55 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:07 pm
11:10 pm
दादर सेंट्रल
11:32 pm
11:35 pm
ठाणे
11:52 pm
11:55 pm
कल्याण जंक्शन
12:07 am
12:08 am
उल्हासनगर
12:15 am
12:16 am
अम्बरनाथ
12:22 am
12:23 am
बदलापुर
12:54 am
12:55 am
कर्जत
1:39 am
1:40 am
खंडाला
1:52 am
1:55 am
लोनावाला
2:12 am
2:13 am
कामशेत
2:23 am
2:25 am
तलेगांव
2:39 am
2:40 am
देहु रोड
2:58 am
3:00 am
चिंचवड
3:04 am
3:05 am
पिम्परी
3:23 am
3:25 am
खडकी
3:28 am
3:30 am
शिवाजी नगर
4:05 am
4:20 am
पुणे जंक्शन
4:46 am
4:47 am
उरुली
5:50 am
5:55 am
दौंड जंक्शन
6:19 am
6:20 am
भिग्वान
7:08 am
7:10 am
जयूर
8:20 am
8:22 am
कुर्दवाडी
9:50 am
9:55 am
शोलापुर जंक्शन
10:19 am
10:20 am
होटगी
10:39 am
10:40 am
तद्वल
10:54 am
10:55 am
लच्यां
11:04 am
11:05 am
इंडी रोड
11:16 am
11:17 am
निम्बल
11:29 am
11:30 am
मिन्च्नल
12:30 pm
 
विजयपुरा