ट्रेन रनिंग स्टेटस

63554 वाराणसी आसनसोल पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:15 am
वाराणसी जंक्शन
4:26 am
4:28 am
काशी
4:41 am
4:42 am
व्यासनगर
5:20 am
5:30 am
दीनदयाल उपाध्याय Jn
5:41 am
5:42 am
गंज खवजा
5:50 am
5:51 am
चंदौली मझवार
5:59 am
6:00 am
सैद्रजा
6:07 am
6:08 am
कराम्नासा
6:13 am
6:14 am
धनिच्छा
6:19 am
6:20 am
दुर्गौती
6:27 am
6:28 am
भबुआ रोड
6:34 am
6:35 am
मुतनी
6:42 am
6:43 am
पूसौली
6:50 am
6:51 am
कुद्रा
6:57 am
6:58 am
खुर्माबाद रोड
7:22 am
7:23 am
शिव सागर रोड
7:29 am
7:30 am
कुमहू
7:39 am
7:40 am
सासाराम
7:49 am
7:50 am
कारवंदिया
7:57 am
7:58 am
पहलेजा हॉल्ट
8:05 am
8:07 am
डेहरी आन सोन
8:13 am
8:14 am
सोन नगर जंक्शन
8:19 am
8:20 am
चिरैल्ला पुतहु
8:26 am
8:27 am
अनुग्रह नारायण रोड
8:39 am
8:40 am
फेसर
8:46 am
8:47 am
बघोइकुसा
8:54 am
8:55 am
जाखिम
9:01 am
9:02 am
देव रोड
9:10 am
9:11 am
रफीगंज
9:19 am
9:20 am
इस्मैलपुर
9:27 am
9:28 am
गुरारू
9:35 am
9:36 am
परैया
10:09 am
10:10 am
कसता
11:40 am
11:50 am
गया जंक्शन
11:57 am
11:58 am
शहीद इश्वर चोधरी हॉल्ट
12:10 pm
12:12 pm
मनपुर जंक्शन
12:22 pm
12:24 pm
बंधुआ
12:34 pm
12:36 pm
तन्कुप्पा
12:43 pm
12:44 pm
बंसीनाला हॉल्ट
12:53 pm
12:54 pm
पहरपुर
1:05 pm
1:06 pm
गुरपा
1:13 pm
1:14 pm
यदुग्राम
1:21 pm
1:22 pm
बस्कत्वा हाल्ट
1:27 pm
1:28 pm
नाथगंज
1:36 pm
1:38 pm
दिलवा
1:47 pm
1:48 pm
लालबाग
1:55 pm
2:00 pm
गुझंदी
2:10 pm
2:15 pm
कोडरमा
2:19 pm
2:20 pm
लाराबाद
2:25 pm
2:26 pm
हिरोदीः
2:35 pm
2:36 pm
सर्मातांर
2:43 pm
2:44 pm
यदुड़ीह
2:51 pm
2:52 pm
पर्सबाद
3:00 pm
3:02 pm
दशहरा
3:15 pm
3:16 pm
चौबे
3:27 pm
3:28 pm
केश्वरी
3:36 pm
3:41 pm
हज़ारीबाग़ रोड
3:45 pm
3:46 pm
गरेया बिहार
3:51 pm
3:52 pm
चिचाकी
3:58 pm
3:59 pm
कर्माबाद
4:15 pm
4:16 pm
चौधरीबंध
4:20 pm
4:22 pm
चेगरो
4:50 pm
4:55 pm
पारसनाथ
5:19 pm
5:20 pm
निमियघाट
5:26 pm
5:27 pm
भोलिदिः
5:45 pm
5:55 pm
गोमोह जंक्शन
6:07 pm
6:08 pm
मतरी
6:14 pm
6:16 pm
नीचितपुर
6:22 pm
6:24 pm
तेतुलमारी
6:31 pm
6:32 pm
भूली
6:50 pm
6:55 pm
धनबाद जंक्शन
7:04 pm
7:05 pm
डोकरा हॉल्ट
7:14 pm
7:15 pm
प्रधान खूंटा
7:24 pm
7:25 pm
छोटा अम्बोना
7:32 pm
7:33 pm
कालूबठन
7:37 pm
7:38 pm
थापर नगर
7:43 pm
7:44 pm
मुग्मा
7:48 pm
7:49 pm
कुमारडूबी
7:51 pm
7:52 pm
बराकर
7:55 pm
7:56 pm
कुल्टी
8:01 pm
8:02 pm
सीतारामपुर
8:07 pm
8:08 pm
बरचक
8:20 pm
 
आसनसोल जंक्शन