अम्मापेट से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
76812तँजाउर कारैकाल पैसेंजर06.2508.3102.06hr
56714तिरुच्चिरापल्ली कारैकाल पैसेंजर08.2010.1101.51hr
76854तिरुच्चिरापल्ली नागोरे पैसेंजर11.5013.4101.51hr
76852तिरुच्चिरापल्ली कारैकाल पैसेंजर18.2520.1001.45hr