बगर तवा से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13202 लोकमान्य तिलक राजेंद्र नगर एक्सप्रेस
सोहागपुर
12:00
51189 इटारसी इलाहाबाद चेओकी पैसेंजर
सोहागपुर
12:50
11271 विंध्याचल एक्स्प्रेस
सोहागपुर
16:50
51187 भुसावल कटनी पैसिंजर
सोहागपुर
18:40
18233 नर्मदा एक्स्प्रेस
सोहागपुर
03:00
22-सित
51671 इटारसी सतना पैसेंजर
सोहागपुर
04:58
22-सित
New IRCTC Agent Registration