बहादुरगढ़ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस12.0814.3026.22hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस12.0811.5023.42hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस12.0814.3026.22hr