बहादुरगढ़ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12138पंजाब मेल03.4709.3305.46hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस12.0819.1307.05hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस12.0819.4807.40hr