बहादुरगढ़ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस12.0816.3628.28hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस12.0813.5125.43hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस12.0816.3628.28hr