बहादुरगढ़ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16031अंडमान एक्स्प्रेस00.2111.3611.15hr
16317हिमसागर एक्सप्रेस00.2111.3611.15hr
16687नवयुग एक्स्प्रेस00.2111.3611.15hr
16787तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस00.2111.3611.15hr
19803कोटा जम्मू तवी एक्सप्रेस00.2111.3611.15hr