बहादुरगढ़ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस12.0800.5036.42hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस12.0819.0530.57hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस12.0823.3535.27hr