ट्रेन / तकप्रस्थान
13484 फरक्का एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
02.51 घंटे
22:07
03428 हरिद्वार मालदा टाउन स्पेशल
जमालपुर जंक्शन
03.15 घंटे
22:11
13242 पटना बांका एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
02.58 घंटे
00:32
21-नव
13236 इंटरसिटी एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.20 घंटे
06:40
21-नव
12368 विक्रमशिला एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.34 घंटे
07:30
21-नव
53044 राजगीर हावड़ा पैसिंजर
जमालपुर जंक्शन
04.33 घंटे
15:10
21-नव
13402 इंटरसिटी एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.53 घंटे
17:00
21-नव
13134 वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
04.28 घंटे
17:32
21-नव
13414 फरक्का एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
02.57 घंटे
22:07
21-नव
13416 पटना मालदा एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.05 घंटे
22:50
21-नव
12336 भागलपुर एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.39 घंटे
13:42
22-नव
15647 गुवाहाटी एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.34 घंटे
13:42
23-नव
22947 सूरत भागलपुर एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
03.50 घंटे
13:55
24-नव
13430 आनंद विहार टर्मिनल मालदा टाउन एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
02.56 घंटे
14:07
24-नव
13120 आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
04.28 घंटे
17:32
24-नव
03428 हरिद्वार मालदा टाउन स्पेशल
जमालपुर जंक्शन
03.15 घंटे
12:50
27-नव
Station Name / Code
बख्तियारपुर जंक्शन
BKP
जमालपुर जंक्शन
JMP
New IRCTC Agent Registration